درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست

درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم‌افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست گپی می‌زنیم. ساناز برامون از اهمیت اقدامات به ظاهر ساده ولی تاثیرگذار در این راستا میگه.

ثبت نام در خبرنامه