درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست

Program Picture
درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم‌افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، درباره راهکارهای فردی در حفظ محیط زیست گپی می‌زنیم. ساناز برامون از اهمیت اقدامات به ظاهر ساده ولی تاثیرگذار در این راستا میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه