درباره رابطه حفظ محیط زیست و حس شادی

درباره رابطه حفظ محیط زیست و حس شادی
فروردین ۱۲, ۱۴۰۱

امروز به بخش‌هایی از صحبت‌های آقای محمد درویش، کنش‌گر محیط زیست و کویر شناس ایرانی، درباره رابطه حفظ محیط زیست و ایجاد حس رضایت و شادی در زندگی گوش می‌کنیم. آقای درویش از اهمیت آموزش نسل جوان برای دست‌یابی به اهداف بلند مدت در زمینه حفظ محیط زیست اشاره می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه