درباره‌ دیدگاه حضرت عبدالبهاء در خصوص وحدت نژادی

یک گفتگوی ساده
درباره‌ دیدگاه حضرت عبدالبهاء در خصوص وحدت نژادی
آذر ۱۴, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، در خصوص دیدگاه حضرت عبدالبهاء در باره وحدت نژادی گپی می‌زنیم. ساناز برامون از تاثیر سفرهای حضرت عبدالبهاء به غرب و آگاهی رسانی در خصوص برابری نژادی صحبت می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه