درباره‌ دیدگاه حضرت عبدالبهاء در خصوص وحدت نژادی

Program Picture
درباره‌ دیدگاه حضرت عبدالبهاء در خصوص وحدت نژادی
آذر ۱۴, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، در خصوص دیدگاه حضرت عبدالبهاء در باره وحدت نژادی گپی می‌زنیم. ساناز برامون از تاثیر سفرهای حضرت عبدالبهاء به غرب و آگاهی رسانی در خصوص برابری نژادی صحبت می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه