درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان

درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان
تیر ۴, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با بهاره اردستانی، پژوهشگر در حوزه فلسفه، درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان گپی می‌زنیم. بهاره برامون از تحری حقیقت، یکی از تعالیم اساسی آئین بهائی میگه.

ثبت نام در خبرنامه