درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان

Program Picture
درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان
تیر ۴, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با بهاره اردستانی، پژوهشگر در حوزه فلسفه، درباره دیدگاه‌های مختلف معرفت‌شناسان گپی می‌زنیم. بهاره برامون از تحری حقیقت، یکی از تعالیم اساسی آئین بهائی میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه