درباره دو دوره از پارلمان جهانی ادیان

Program Picture
درباره دو دوره از پارلمان جهانی ادیان
مهر ۳۰, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با لاله معینی پور، چشم پزشک و از همکاران رسانه PersianBMS، درباره دو دوره از پارلمان جهانی ادیان گپی می‌زنیم. لاله برامون از سخنرانان و موضوع اصلی این پارلمان در سال ۲۰۲۱ میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه