Program Picture
درباره حلقه‌های مطالعه
۰۶ خرداد ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای امیر خرم بخت، فعال اجتماعی، درباره ساختار و محتوای حلقه‌های مطالعه یا دوره‌های روحی در موسسه آموزشی جامعه بهائی گپی می‌زنیم. امیر برامون از اهمیت وجود چنین دوره‌هایی برای تغییر نگاه افراد و پیشرفت جامعه میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه