Program Picture
درباره جامعه‌سازی
شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

امروز هم در مصاحبه با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره موضوع جامعه‌سازی و نظریه فیلسوف آلمانی – آمریکایی، هانا آرنت گپی می‌زنیم. سهند برامون از دیدگاه آرنت میگه و توضیح میده که آرنت درباره مزایای وجود جامعه و پیامدهای عدم وجودش چه نظری داشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه