یک گفتگوی ساده
درباره جامعه سازی
شهریور ۲۸, ۱۳۹۹
امروزهم درمصاحبه با سهند جاوید، پژوهشگر مسایل اجتماعی درباره موضوع جامعه سازی و نظریه فیلسوف آلمانی-آمریکایی، هانا آرنت گپی می زنیم. سهند برامون از دیدگاه آرنت میگه و توضیح میده که آرنت درباره مزایای وجود جامعه و پیامد های عدم وجودش چه نظری داشته.

ثبت نام در خبرنامه