درباره تاثیر موسیقی بر روان آدمی

درباره تاثیر موسیقی بر روان آدمی
مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با شمیم موحد، موسیقی‌دان، درباره اینکه چطور موسیقی بر ابعاد مختلف انسان تاثیری عمیق میذاره گپی می‌زنیم و نگاهی خواهیم داشت به جنبه‌های علمی و روان‌شناختی این پدیده.

ثبت نام در خبرنامه