درباره تاثیر موسیقی بر روان آدمی

Program Picture
درباره تاثیر موسیقی بر روان آدمی
مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با شمیم موحد، موسیقی‌دان، درباره اینکه چطور موسیقی بر ابعاد مختلف انسان تاثیری عمیق میذاره گپی می‌زنیم و نگاهی خواهیم داشت به جنبه‌های علمی و روان‌شناختی این پدیده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه