درباره‌ برابری جنسیتی
آبان ۲۳, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره‌ برابری جنسیتی گپی می‌زنیم. سهند برامون توضیح میده که تغییرات فرهنگی که در سطوح اقتصادی و سیاسی‌ِ جامعه رخ میده چقدر در راه دستیابی به برابری جنسیتی تاثیرگذاره.

ثبت نام در خبرنامه