درباره اهمیت رشد سالم روانی و جسمی در کودکان و نوجوانان

درباره اهمیت رشد سالم روانی و جسمی در کودکان و نوجوانان
آذر ۲۵, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سها دردشتی، مشاور خانواده، ازدواج و کودک، درباره اهمیت رشد سالم روانی و جسمی در کودکان و نوجوانان گپی می‌زنیم. خانم دردشتی برامون از راهکارهای عملی برای کمک به گروه‌های سنی مختلف در همین راستا میگند و به اهمیت همراهی والدین و مراقبین اشاره می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه