درباره اهمیت امید و امیدواری در زندگی

Program Picture
درباره اهمیت امید و امیدواری در زندگی
آبان ۲۱, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با اشکان عنایتی، فعال اجتماعی، درباره اهمیت امید و امیدواری در زندگی گپی می‌زنیم. اشکان برامون از اهمیت تغییر نگاه در زندگی میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه