درباره اهمیت اصل برابری و عدم دگرستیزی

درباره اهمیت اصل برابری و عدم دگرستیزی
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با پویا موحد، جامعه‌شناس، درباره اهمیت اصل برابری و عدم دگرستیزی از دیدگاه حضرت بهاءالله، شارع آئین بهائی، گپی می‌زنیم. پویا در خصوص بستر تاریخی دوگانه کافر و مومن توضیح میده.

ثبت نام در خبرنامه