درباره انواع هویت و تعریف شهروند

Program Picture
درباره انواع هویت و تعریف شهروند
شهریور ۷, ۱۳۹۹

در ادامه گپی می‌زنیم با ساناز خسروی، پژوهشگر حوزه فلسفه دین، درباره انواع هویت و تعریف شهروند و حقوق شهروندی. ساناز توضیح میده که هویت انسانی هویت اولیه ما است و بقیه هویت‌هایی که داریم هویت‌های ثانویه هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه