درباره انواع هویت و تعریف شهروند

یک گفتگوی ساده
درباره انواع هویت و تعریف شهروند
شهریور ۷, ۱۳۹۹
در ادامه گپی می زنیم با ساناز خسروی، پژوهشگر حوزه فلسفه دین، درباره ی انواع هویت و تعریف شهروند و حقوق شهروندی. ساناز توضیح میده که هویت انسانی هویت اولیه ما است و بقیه هویت هایی که داریم هویت های ثانویه هستند.

ثبت نام در خبرنامه