درباره ارتباط میان آگاهی و خودشناسی

Program Picture
درباره ارتباط میان آگاهی و خودشناسی
آبان ۲۰, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم فرزانه ثابتان، روان تحلیلگر و مشاور خانواده، درباره ارتباط میان آگاهی و خودشناسی گپی می‌زنیم. خانم ثابتان برامون از تاثیر خودشناسی بر نزدیکان و خانواده می‌گن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه