درباره ارتباط خشم و جنسیت فرد

یک گفتگوی ساده
درباره ارتباط خشم و جنسیت فرد
شهریور ۵, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سها دردشتی، مشاور خانواده، ازدواج و کودک، درباره ارتباط خشم و جنسیت فرد گپی می‌زنیم. سها برامون از تاثیر فرهنگ در این مقوله صحبت می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه