Program Picture
درباره اختلال اوتیسم
تیر ۲۵, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با کامبیز توانا، خبرنگار مستقر در واشنگتن آمریکا، درباره اختلال اوتیسم گپی می‌زنیم. کامبیز از تجربه شخصیش در مواجه با چالش‌های زندگی و تعامل با کودکان دارای اوتیسم صحبت میکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه