درباره‌ی مبحث «گفتگو» و خصوصیات یک گفتگوی موفق

یک گفتگوی ساده
درباره‌ی مبحث «گفتگو» و خصوصیات یک گفتگوی موفق
آبان ۲, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با بهاره اردستانی، دانش‌آموخته‌ فلسفه، درباره‌ مبحث «گفتگو» و خصوصیات یک گفتگوی موفق و تاثیر‌گذارگپی می‌زنیم. بهاره برامون توضیح می ده که نگاه فلسفی در مبحث گفتگو چه اهمیتی می تونه داشته باشه

ثبت نام در خبرنامه