دختر همسایه در آن روزگار و برادرزاده‌ام در این روزگار

Program Picture
دختر همسایه در آن روزگار و برادرزاده‌ام در این روزگار
آبان ۲۷, ۱۴۰۰

امید اجتماعی چیه؟‌ تخیل چطور می‌تونه ما رو به سمت امید هدایت کنه؟ آرمان‌شهر‌ها چه نسبتی می‌تونن با دنیای تبعیض‌آمیزی که توش زندگی می‌کنیم داشته باشند؟ آیا اصل برابری می‌تونه ما رو از جامعه تبعیض‌ آمیزی که توش هستیم به سمت رفاه هدایت کنه؟ چشم‌انداز و آرمان‌شهر چه ارتباطی با امید اجتماعی دارن؟ چشم‌انداز ما چطور می‌تونه به واقعیت پیوند بخوره؟ در این مسیر نقش تولید دانش چیه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه