دختران شاعر همسایه
دی ۲۷, ۱۳۹۹

در همسایگی خانه ما خانه‌هایی هست که دختران‌شان علی‌رغم نابسامان بودن اوضاع خانه‌هایشان؛ سرشار از شعور شاعرانه‌اند. این نامه راجع به دختران شاعر همسایه خطاب به مخاطبان عزیز برنامه، نوشته شده است.

ثبت نام در خبرنامه