Program Picture

داکوتا ایرس

مهر ۲۲, ۱۴۰۰

ما بر اساس چیزی زندگی می‌کردیم که مامانم بهش می‌گفت رسپی زندگی یا دستور پخت زندگی. یه چند تا نکته بود درباره اینکه چطور با مردم رفتار کنیم. چه طور رفتار درستی داشته باشیم. با همسایه‌هامون چطور باشیم. هر وقت کار اشتباهی می‌کردیم مامانم می‌گفت بشین سر میز نهارخوری و ۱۵ بار از روی دستورالعمل زندگی بنویس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه