Program Picture

مثل نسیم

داکوتا ایرس

۲۲ مهر ۱۴۰۰

ما بر اساس چیزی زندگی می‌کردیم که مامانم بهش می‌گفت رسپی زندگی یا دستور پخت زندگی. یه چند تا نکته بود درباره اینکه چطور با مردم رفتار کنیم. چه طور رفتار درستی داشته باشیم. با همسایه‌هامون چطور باشیم. هر وقت کار اشتباهی می‌کردیم مامانم می‌گفت بشین سر میز نهارخوری و ۱۵ بار از روی دستورالعمل زندگی بنویس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه