داشتن ماشین و رانندگی

داشتن ماشین و رانندگی
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶

توانایی رانندگی کردن به ما جوونا حس استقلال میده، فقط باید مواظب باشیم به کسی آسیب نرسونیم.

ثبت نام در خبرنامه