داستان‌های خاله خورشید

داستان‌های خاله خورشید

“داستان‌های خاله خورشید” مجموعه داستان‌هایی برای اطفال با موضوع فضائل انسانی مثل صداقت، فروتنی، قلب پاک، شادی و… می‌باشد که با هدف پرورش بعد روحانی کودکان تهیه گردیده است.
داستان‌های خاله خورشید در هر قسمت از نمایش باران و فاران نیز ارائه می‌گردد.

“داستان‌های خاله خورشید” مجموعه داستان‌هایی برای اطفال با موضوع فضائل انسانی مثل صداقت، فروتنی، قلب پاک، شادی و… می‌باشد که با هدف پرورش بعد روحانی کودکان تهیه گردیده است.
داستان‌های خاله خورشید در هر قسمت از نمایش باران و فاران نیز ارائه می‌گردد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

سایر فصل‌ها

ثبت نام در خبرنامه