Program Picture
داستان مریم
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

راوی: داشتم درباره گروه نوجوانان می‌گفتم. بعد از جلسه دعا، ندا یه جزوه کوچیک از تو کیفش در آورد و شروع کرد به معرفی طرح تواندهی نوجوانان که چی هست و چه هدف‌هایی داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه