داستان ما

داستان ما

در این مجموعه برنامه می‌خواهیم با هم شنونده قسمتی از قصه زندگی آدم‌ها باشیم، قصه‌ای که شاید داستان خود ما هم باشد یا شاید به ما کمک کند تا راحت‌تر به سمت ساختن دنیایی بهتر حرکت کنیم.
در هر قسمت مهمان عزیزی داریم که به سادگی قسمتی از داستان زندگی خود را برای ما تعریف می‌کند و از دلیل و انگیزه تغییراتی که در زندگیش رخ داده است و فکر می‌کند داستان این تغییرات می‌تواند برای شنونده‌ها آموزنده و مفید باشد، حرف می‌زند.

در این مجموعه برنامه می‌خواهیم با هم شنونده قسمتی از قصه زندگی آدم‌ها باشیم، قصه‌ای که شاید داستان خود ما هم باشد یا شاید به ما کمک کند تا راحت‌تر به سمت ساختن دنیایی بهتر حرکت کنیم.
در هر قسمت مهمان عزیزی داریم که به سادگی قسمتی از داستان زندگی خود را برای ما تعریف می‌کند و از دلیل و انگیزه تغییراتی که در زندگیش رخ داده است و فکر می‌کند داستان این تغییرات می‌تواند برای شنونده‌ها آموزنده و مفید باشد، حرف می‌زند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه