داستان شیخ حسن زنوزی

داستان شیخ حسن زنوزی
اسفند ۲, ۱۳۹۵

شیخ حسن زنوزی می‌گفت سه روز بعد از آن دیدار، همان جوان وارد محضر سیّد شد و نزدیک درب نشست و با نهایت ادب و وقار به درس سیّد گوش می‌داد. همین که چشم سیّد به آن جوان افتاد، سکوت کرد و …

ثبت نام در خبرنامه