داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۳

داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۳
آذر ۱, ۱۳۹۷

فارس – نویسنده‌ این داستان – سرانجام کلاس‌‎های روزهای آخرِ هفته‌‌ی شخصیت اصلی داستانش را برای ما تعریف می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه