داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۲

داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۲
آبان ۲۴, ۱۳۹۷

شخصیت اصلی داستان فارِس – نویسنده‌ این داستان – در کلاس‌های مختلفی شرکت می‌کند و در این راه از پشتیبانی‌های بسیار زیاد پدرش، برخوردار است.

ثبت نام در خبرنامه