داستانی از کودکی حضرت عبدالبهاء

داستانی از کودکی حضرت عبدالبهاء
خرداد ۲, ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء فرمودن وقتی که در وسط راه بودیم صدای حضرت بهاءالله رو شنیدیم که فرمودند: او را نیاورید، او را نیاورید.

ثبت نام در خبرنامه