«تصویرگری زندگی کودکان» یا «ماجراهای وزغ قورقوری و سلطان صاحبقران»

Program Picture

داستان‌های من و عیال

«تصویرگری زندگی کودکان» یا «ماجراهای وزغ قورقوری و سلطان صاحبقران»
۰۲ اسفند ۱۳۹۶

وسط همه این خرت و پرتا، بهتر از همه، همین دفترچه‌ نقاشیایِ هشت نه سالگیمه … هنوزم فکر می‌کنم بزرگترین گنجینه‌ایه که دارم … با خودم میگم کاش همه‌مون به جای حرفای قشنگ، تصویرای قشنگ تحویل بچه‌هامون می‌دادیم …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه