خوش‌رفتاری حضرت عبدالبهاء

Program Picture
خوش‌رفتاری حضرت عبدالبهاء
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

داستان این هفته در مورد خانمی است که به حضور حضرت عبدالبهاء می‌رسد و در ابتدا به صحبت‌های آن حضرت اهمیت نمی‌دهد و آنها را به سخره می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه