خندیدن جرم نیست
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

فیلم‌های شادی و رقص و پایکوبی نوجوان‌ها در مدارس کشور که منتشر شد بسیاری محتسبان ابراز تاسف کردند از ابتذال. هر چند رقص لزوما نشان شادابی درونی نیست، اما پایکوبی نکردن هم لزوما خبر از متانت و وقار نمی‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه