خلوص
تیر ۳۰, ۱۴۰۰

در این قسمت باران و فاران در حالی که دوستانشان مشغول بازی هستند، به قول خود عمل کرده و تکالیفشان را انجام می‌دهند. در ادامه داستانی در مورد خلوص می‌شنویم.

ثبت نام در خبرنامه