خلق جدید
آبان ۱۱, ۱۳۹۹

ادیان مدعی خلق جدیدند. در پاسخ به این پرسش که دیانت بهائی به خلق جدید چگونه نگاه می‌کند، شهرام آناهید توضیحات خود را ارائه می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه