خلاق‌تر شو
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگر برده عادت خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی و اگر روزمرگی را تغییر ندهی. زندگی به خودی خود معنایی ندارد، زندگی فرصتی ست برای خلق معنا.

ثبت نام در خبرنامه