خلاقیت و ویژگی انسان‌های خلاق

Program Picture
خلاقیت و ویژگی انسان‌های خلاق
خرداد ۱۸, ۱۳۹۷

گفته شده، آفرینندگی یا خلاقیت، مهم‌ترین قابلیت و توانایی انسان است و به طور کلی تمامی دستاوردهای بشری به نوعی، جلوه‌های گوناگون خلاقیت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه