خلاقیت و آفرینندگی

Program Picture
خلاقیت و آفرینندگی
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷

باید به فرزندانمان بگوییم که خداوند توانایی‌ها و استعدادهای خاص به ما عطا کرده که باید بکوشیم در زندگی خود و دیگران تحول ایجاد کنیم که به نفع همه باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه