گوشه‌ای از تاریخ آیین بهائی

گوشه‌ای از تاریخ آیین بهائی
مهر ۸, ۱۳۹۸

حدودا چهار هفته دیگر یعنی در پایان ماه اکتبر امسال، بهائیان در هزاران نقطه جهان دویستمین سالگروز تولد حضرت باب بنیان‌گزار آیین بابی و مبشر آیین بهائی را جشن میگیرند!

ثبت نام در خبرنامه