Program Picture

خط قرمز

مهر ۲۰, ۱۳۹۷

کسی که برای رشد خود و شخصیت خویش به دنبال برطرف کردن عیب هایش می‌باشد، انسانی است که از روی آگاهی و دانشی که کسب می‌کند برای رسیدن به کمال تلاش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه