نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۵

Program Picture
نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۵
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶

هم زمان با در هم شکستن سدهایی که مردم را از هم جدا می‌کند، عصر حاضر شاهد فرو ریختن دیواری است که زمانی رسوخ ناپذیر بود و در گذشته تصوّر میشد حیات آسمانی را برای ابد از حیات دنیوی، جدا می‌سازد.”

news letter image

ثبت نام در خبرنامه