نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۲

نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۲
مرداد ۱۰, ۱۳۹۶

“با توجّه به تحوّلی که درک نوع انسان از نفس خویش در حال بروز بود، جنبش بین ادیانی (Interfaith movement) نویدبخش‌ترین پیشرفت دینی به نظر می‌رسید.”

ثبت نام در خبرنامه