نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۱

نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان – بخش ۱
مرداد ۹, ۱۳۹۶

“میراث پایدار قرن بیستم آن است که مردم جهان را بر آن داشت تا به تدریج خود را اعضای یک نژاد واحد شمرند و کرۀ زمین را وطن مشترک تمام انسان‌ها دانند.”

ثبت نام در خبرنامه