پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان مصر – بخش ۲

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان مصر – بخش ۲
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

ترجمه‌ای از پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان مصر: “از این طریق، خود را تا حدّ زیادی وقف وظیفۀ حیاتی رفع تنش‌هایی می‌نمایند که به جامعه‌شان آسیب می‌رساند و حصول آن را به تأخیر می‌اندازد.”

ثبت نام در خبرنامه