خطابات حضرت عبدالبهاء – بخش ۲

Program Picture
خطابات حضرت عبدالبهاء – بخش ۲
مهر ۱۸, ۱۳۹۸

کتاب خطابات حضرت عبدالبهاء مجموعه‌ای از سخنرانی‌های ایشان است که در اسفارشان به غرب در کنیسه‎‌ها و کلیساها و مراکز علمی و جمع‌های خصوصی در موضوعات مختلفه ایراد فرموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه