Program Picture

خشونت علیه زنان

خرداد ۲۶, ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به علت‌ها و ریشه‌های خشونت علیه زنان در دنیا و با بررسی این عوامل به جستجوی راه حل‌های احتمالی می‌پردازیم. این خشونت‌ها قربانیان زیادی را در دنیا به دام انداخته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه