خشونت در خانه – بخش ۲
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

آیا بدون اعمال خشونت ایجاد نظم و تربیت امکان‌پذیر است و مسئول این دو امر در خانواده کیست؟ آیا در این اجتماع خشن٬ پرورش بدون خشونت باعث ضعف و ناتوانی افراد و پایمال شدن حق‌ نیست؟ قوانین و حکومت‌ها چه رفتاری در قبال خشونت در خانواده دارند و دیانت بهائی به این مقوله ‌چگونه نگاه می‌کند؟ در این برنامه هم همچون برنامه قبل برای بحث در مورد خشونت در خانواده شاهرخ کوهستانی میزبان سرکار خانم مژده روحانی است.

ثبت نام در خبرنامه