Program Picture

بازتاب

خشونت در خانه – بخش ۱

۰۶ مرداد ۱۳۹۹

تو محیطی که باید بر اساس عشق بنا شده باشد و در جایی که مهر فرزند حتی به صورت غریزی وجود دارد٬ چرا بعضی از افراد از رفتارهای خشونت آمیز استفاده می‌کنند؟ ریشه‌ آن کجاست؟ نتایج و عواقبش چیست و چگونه می‌توان آن را مهار کرد و آیا اصولا باید از آن اجتناب کرد؟

طبق روال معمول در دو برنامه آینده‌ بازتاب شاهرخ کوهستانی نگاهی خواهد داشت به بحث خشونت در خانواده همراه با سرکار خانم مژده روحانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه